Kære kunde

Mange tak fordi du vil deltage i denne evaluering af den byggesag, som vi har afsluttet sammen.

Vi bestræber os altid på, at yde den bedst mulige service og kvalitet. Derfor er vi meget interesserede i at få din evaluering af vores samarbejde, da vi mener og tror på, at der altid er plads til udvikling.

I evalueringen vil vi spørge ind til forskellige faktorer i byggeprocessen, som muligvis har haft indflydelse på din opfattelse af vores serviceniveau.

Evalueringen vil tage cirka 2-5 minutter at gennemføre.
Klik på “Start spørgeskema”, når du er klar.

Start spørgeskema

Venlig hilsen
Øens Murerfirma A/S